Ty sama jsi prostituci také dělala. Co Tě k tomu vedlo? Co vlastně předcházelo tomu rozhodnutí stát se prostitutkou. Jaké Tvé vnitřní důvody i vnější? Měly na to vliv zážitky z dětství? Pokud ano, jaké?

Ano poskytovala jsem sexuální služby a poskytuji je stále, ale od roku 2013 už jinak . Stát se jednoho dne prostitutkou, mě svedlo mnoho okolností a událostí. Ne/šťastné vztahy, nedůvěra v sebe, v život. A jak se ptáš tak i dětství. Nic není samo sebou ani mé období prostituce. Byl to také záměr vyšších mocí o mě beze mě. Doslova jsem byla do některých situacích vesmírem dotlačena. Tenkrát jsem to až s úžasem sledovala a stále sleduji. Tenkrát jsem nevěděla nic o vědomí a spoluzodpovědnosti. Bylo to silnější než já, začít pracovat s lidským tělem. Nemyslím tím sex, ale celkově vše co mě potkalo. Dříve jsem měla odpor z představy pracovat z lidmi. A najednou vše do sebe zapadalo, přicházelo a dělo se. Důvod se tedy zjevil postupně, objevit především sama sebe.

Co, když se nad tím zpětně zamyslíš, bylo pro Tebe na té práci jako největší obohacení pro Tvůj život? Co Ti to přineslo, ale také co Ti to vzalo?

Přineslo mi to probuzení, svobodu, klid, vhled, pochopení života a všech souvislostí. Nemůžu ani říct, že mi to něco vzalo. To špatné se vždy ukázalo jako to nejlepší nakonec. Tak to prostě je. Špatné nám ukazuje nový směr, novou cestu. Jen je potřeba se naučit to vycítit a naslouchat signálům a znamením. A to je to, za co jsem nejvíce vděčná. Toto mě naučila práce s tělem a sexualitou.  Bez chyb bych nebyla, tam kde jsem.  

Co, když se nad tím zpětně zamyslíš, bylo pro Tebe na té práci jako největší obohacení pro Tvůj život? Co Ti to přineslo, ale také co Ti to vzalo?

Největší uvědomění je, jak je naše sexualita křehká a nejzásadnější v našem životě. Jak jsou naše těla a vůbec celý život jeden velký zázrak. Každý den jsem vděčná a dojatá, jak neuvěřitelný jsme s celou naší planetou.

Jak jsou na tom ženy dle Tvé zkušenosti, které se tímto povoláním živí? Jak jsou na tom psychicky i fyzicky? Hraje v této branži velkou roli například závislost na drogách, velká finanční nouze apod.? Kdyby si to měla shrnout, co si myslíš, že je hlavním faktorem, jenž vede ženy k prostituci? Peníze?

Každý člověk je jedinečný a originální, stejní jsou i lidé  z tohoto prostředí. Někteří to snáší dobře jiní hůř. Záleží na okolnostech. Vše co děláme z donucení nám neprospívá. To se týká jakékoliv práce. Drogy jsou mezi těmito lidmi úplně stejně jako kdekoliv jinde. Celkově je situace prodávání svého těla podporována společností, stačí se podívat kolem sebe. Všude se prodává, vyskytuje a hraje roli sex. Používání těla je přirozená věc. Pokud by jsme se už ve škole učili zdravým vztahům k sobě a k druhým, a byli jsme vedeni k posvátnosti a významu sexuálního aktu, profánní  prostituce a jiný druh zneužívání sexuality a člověka by nebyli v takové míře, jako jsou teď. Ale vše má svůj vývoj a důvod. Něco jiného je vědomá práce s tělem a uvědomování si svého života a následků. Pak jsme schopni rozlišit rozdíl mezi posvátnou a profánní prostitucí. Což je úcta, respekt a vědomá kultivace. Různorodost je poskytujících i klientů běžná, běžní lidé z lidu. Dobrý a špatní lidé se najdou všude. Každá z tvých otázek by vydala na jeden rozhovor. Základní rozdělení je, že je buď  tato služba dobrovolná z radosti, ze zoufalé životní situace  anebo násilně donucená. To poslední se týká nejvíce dětí, což je otřesný. Klienti jsou muži všeho druhu. Existují lidé, kteří nemají potřebu vyhledávat tyto služby a prostředí a lidé, kteří se k tomu nikdy ani nedostanou. Přesto je prostituce svým způsobem v každém z nás. Další věc je, že se velmi hojně týká prostituce i mužů poskytovatelů, ale nějak se to tak nestigmatizuje jako u žen. 

Pokud existují takové ženy, které svou práci berou jako poslání, co si myslíš, že je největším přínosem pro jejich klienty?

Ano jak už jsem se zmínila výše, dělají tuto práci i z jiných důvodů, třeba z potěšení, ale také protože jsou k tomu předurčeny už v nešťastné rodině. Sex je naše přirozená životní síla. Kdo se živý sexem, pouze přirozeně používá sex jako nástroj k vydělávání prostředků, které jsou nám určeny za výměnu zboží. To, že to někdo odsuzuje, značí, že sex je něco tak výjímečného a posvátného, že není možné s ním odchodovat. Ano je to tak. Ale obchodujeme s ním všichni, aniž by jsme si to uvědomovali. Neustále a všude. ,,Kdokoliv provozuje sex ze zištných důvodů např. kvůli udržení rodiny, egu je to druh prostituce.,, ( Osho)

Pokud existují takové ženy, které svou práci berou jako poslání, co si myslíš, že je největším přínosem pro jejich klienty?

 Největším přínosem pro klienty  je právě ta skutečnost, že je poskytující práce baví a naplňuje. Pokud ne, je to oboustranné nenaplnění. Jde ať chceme či nechceme o intimní vztah byť i když je krátkodobý. Dále je to porozumění a pochopení v problematice, kterou nechtějí dotyční řešit jen tak s někým. Předpokládají určitou profesionalitu v oboru. Jsou to lidé hledající pomoc, to platí pro obě strany. Sex je náš život. Logicky z toho vyplývá, že je možné se jím zabývat i jinak než v ložnici s partnerem. Že se najdou lidé, kteří v něm uvidí zálibu, zdroj příjmu. Není možné odsuzovat sex, naopak ho máme všichni rádi, zrodili jsme se z něj. Sexuální služba je služba jako každá jiná. O tom jsem přesvědčena. Velmi lidem pomáhá, pokud není někdo zneužíván a jinak poškozován. Je to dobrovolná dohoda stráveného intimního času, výměna energie a prostředků. 

Pokud existují takové ženy, které svou práci berou jako poslání, co si myslíš, že je největším přínosem pro jejich klienty?

Klienti jsou různí, jsou to lidé z davu, běžní lidé, kteří hledají pochopení, ale také splnění sexuálních fantazií. Věří, že kdo se pohybuje v tomto prostředí, tak o tom něco vědět bude. Úchylky a neobvyklé potřeby jsou také přirozenou součástí našeho života od pradávna. Jen je třeba si hlídat své hranice a nepodstupovat něco co už hraničí s ublížením. Nově se téma sexuální práce  konečně otevřelo i mezi handicapované lidi.Jak si se dokázala z této branže „uvolnit“ a dostat na jinou cestu. Myslím tím cestu sexuální asistentky a terapeutky.

Co Ti nejvíce pomohlo? Jsou Tvými klientkami i prostitutky? Pokud ano, s čím za Tebou nejvíce chodí? V čem mají nejvíce problém?

Od začátku jsem věděla, že se chci posunout, vzdělávat v oblasti sexuality a vztazích. Zajímala jsem se od začátku o vše co se sexu týkalo, historie prostituce, práce s tělem, psychologie, léčitelství, práce se světlem, kurzy semináře Tantry. Bylo toho moc a stále pokračuji. Pořád je co objevovat a na čem pracovat. Mezi mé klienty patří i prostitutky, muži, ženy, zneužití, fyzicky a psychicky postižení a handicapovaní lidé. Všichni řešíme stále ty samá témata, strachy, obavy, traumata, vztahy. Tak je to i u mých klientek mezi které patří i ženy ze sexbyznysu. Dokázala jsem se vymanit a dokážu se vymanit ze všeho, protože to jde a protože jsem tak chtěla a chci. Všechno jde, když se chce. Baví mě prozkoumávat toto citlivé a pobuřující téma. Baví mě se pohybovat v prostředí, které je tak odsuzované a právě proto tam zůstanu. Nemůžu odvracet oči, nejde to. Mám ráda lidi, kteří se v tomto prostředí pohybují. A nikdy mi tito lidé nevadili, ještě když mě to ani ve snu nenapadlo, že budu jednou z nich. 

Co by si popřála, poradila ženám, které se rozhodnou ať už z jakéhokoliv důvodu dělat prostituci? Na co si mají dávat pozor? Čemu se mají vyvarovat?

 Ať každá/ý naloží se svou sexualitou tak, jak uzná za vhodné včetně zodpovědnosti za následky. A že je k dispozici mnoho informací jak si zkvalitnit a zpříjemnit život a hlavně zvolenou službu. Máme všeho dostatek, knihy, internet je plný informací, možnosti sebevzdělávání, které dříve nebyli. Pracujte na své sebehodnotě, ta je nejdůležitější. Tak toho využijme NE zneužijme sebe.

https://www.casopis-intimita.cz/?s=vladana+augstenov%C3%A1