V každé z nás je prostitutka

Potlačením energie, jež nás zrodila, sami sebe vrháme do frustrací a depresí, varuje Vladana Augstenová (44). Jako jedna z pěti oficiálně vyškolených asistentek bude nově poskytovat sexuální služby lidem s postižením. Potřebovali bychom je prý všichni.

Jste držitelkou certifikátu sexuální asistentky pro tělesně postižené. Co taková práce obnáší?

Je to vědomá práce s tělem, která může a nemusí zahrnovat pohlavní styk. Nepleťme prosím profesi sexuální asistentky a sexuální pracovnice, ačkoliv obě jsou pro lidi důležité. Sexuální pracovnice je prostitutka – a v tom označení nehledejte nic hanlivého. Rozdíl je v tom, že zatímco prostitutky se snaží své klienty dlouhodobě udržet, my naopak vedeme své klienty k samostatnosti, k tomu, aby si dokázali poradit se svojí sexuální energií i bez nás. Takovou sexuální asistentkou může být třeba tantrická masérka. Je to navíc velice specifický a odborný druh služby, při níž se bere ohled na rizika spojená s klientovým handicapem.

Jaká rizika musíte zohlednit při práci s postiženými klienty?

Máme povědomí o různých druzích postižení a o tom, jak s nimi zacházet. Člověk, který nikdy nic podobného nezažil, může při kontaktu se svoji sexualitou explodovat, může to s ním silně otřást. Ze své zkušenosti vím, že se může například dostavit třes, který nejde zastavit. Sexuální energie je ta nejsilnější energie, kterou máme v těle. Takového člověka je potřeba uklidňovat, usměrňovat. Tato práce má hluboký smysl. Pracovala jsem s lidmi, kteří měli poškozené tělo, zkroucené ruce, záda, různé stupně skoliózy. Skrze sexuální energii jsme jejich tělo dokázali srovnat.

Nemůžete postiženým lidem způsobit psychické trauma tím, že jim takové prožitky vnesete do života?

Uvolněná sexuální energie naopak pomáhá odblokovávat i psychické problémy. Naše služby postižené klienty obohacují a posilují jejich vůli žít. Samozřejmě hrozí, že člověk, který doposud nemohl a nedokázal dát průchod své sexuální energii, se může se zamilovat a procházet hroznou frustrací z toho, že o člověka, který jej přivedl k rozkoši, přichází. Proto je nutné dbát na to, aby mezi sexuální asistentkou a klientem nedocházelo k citovému prohlubování. Když my odejdeme, on musí být schopný bez nás dál žít a fungovat.

Mezi pěti vyškolenými sexuálními asistentkami jsou samé ženy, žádný muž. Znamená to, že tato služba je určená jen postiženým mužům?

Ve výcviku sexuálních asistentů nebyl žádný muž, v zahraničí se ale muži v této profesi objevují. Dva sexuální asistenti – muži – byli i mezi zahraničními odborníky, kteří nás školili. Nebyli to žádní mladíci, ale vyzrálí lidé, kteří věděli, jak s ostatními pracovat. Třeba se u nás na příštích školeních taky nějací muži objeví. Je potřeba si ale uvědomit, že obecně je více sexuálních pracovnic než pracovníků. Máme to tak v sobě od přirozenosti, ženy jsou bohyně, k ženě patří opečovávat a dávat lásku, zatímco muži jsou ti, kteří tuto lásku a péči přijímají.

Takže postižené ženy zatím přijdou zkrátka?

A vy máte pocit, že ženám musí v rozvoji jejich sexuality pomáhat jenom muži? Spousta žen bude naopak ráda za dotyk jiné ženy. Je spousta postižených žen, které byly nějakým způsobem zneužité právě kvůli svému handicapu, nepohyblivosti. Taková žena bude mnohem spíše potřebovat kontakt se ženou, a teprve když překoná svá traumata a otevře svoji sexualitu, tak pak může pomalu přicházet i důvěra v muže. Nehledě na to, že podle nedávných vědeckých zjištění v podstatě všechny ženy mají sklony k bisexualitě.

Jak na tom doposud byli postižení lidé v Česku s uspokojováním svých sexuálních potřeb?

Bylo to úplné tabu, v tomto ohledu panují obrovské předsudky. Zejména pro lidi žijící v ústavech je velmi náročné sehnat někoho, s kým jim bude dobře, kdo je pohladí, pomiluje. Jak mají převzít zodpovědnost za uspokojení svých potřeb, když často nemohou ani hýbat rukama nebo nohama, neřkuli mluvit? V ústavech dnes existují takzvaní intimní asistenti, kteří klienty učí, jak používat pomůcky a mluví s nimi o sexu, ale nedotýkají se jich. My naopak pracujeme s lidským tělem. Mají možnost si nás zaplatit a prožít s námi nějakou tělesnou interakci.

Prostitutky obecně o postižené klienty nemají zájem?

Málo postižených lidí mělo štěstí, že narazili na prostitutku, která měla hluboké sociální cítění a poskytla jim své služby. Navíc místa, kde by jejich potřeby mohly být uspokojovány, nebývají bezbariérová, vozíčkáři například nemají šanci se do nich dostat. Sexuální asistence je proto velice náročná a zároveň obdivuhodná a záslužná práce.

Co mentálně postižení pacienti. I ti mají své sexuální potřeby?

I mentálně postižený člověk, který nevnímá realitu kolem sebe, prožívá sexuální energii stejně jako my. Ale protože jí nemůže popustit uzdu, tak se často chová agresivně. Tito lidé nechápou, co se to s nimi děje, jsou frustrovaní, a my jim na to dáváme tlumící léky.

Třeba naše lektorka Nina z Berlína pracuje hlavně s mentálně postiženými klienty. Jsou to podle ní úžasné láskyplné bytosti nezdegradované konzumním světem, které rovněž chtějí sdílet svoji intimní stránku.

Předpokládám, že práci sexuální asistentky nemůže dělat kdokoliv?

To je dar, poslání. Vezměte si, že posvátnou prostituci dělaly bohyně, byly to uctívané ženy na nejvyšších místech hned vedle panovníků. Rozdávaly lásku, ukazovaly cestu jako využívat sexuální energii. Dodnes jsou místa na světě, kde je běžné, že mladí chlapci jsou posílány ke zralým ženám, aby poznali kvalitní sex a mohli pak vést uspokojivý život. V sex byznyse pracuje spousta úžasných žen, které milují své klienty, jsou to skvělé pečovatelky, které bychom měli obdivovat za to, jak dokáží lidem pomáhat.

Společenské vnímání kněžek lásky je ale obecně nastavené dost jinak..

Sexuální energie je ta nejsilnější životodárná síla. Rozvíjí představivost, fantazii, chuť do života.

Jak jí můžeme opovrhovat, tvářit se, že to je něco hrozného, zač je nutné se stydět? My jsme přišli na svět ze sexuální energie svých rodičů. Když se tato energie nekultivuje a nerozvíjí, když se potlačuje, tak to vede k frustracím, depresím a agresivitě. Skoro u všech lidí je přitom sexuální energie potlačená, tak nás společnost vychovala. Jsme zdeformovaní strachy. Od toho se odvíjejí všechna traumata a frustrace, co v sobě máme.

Proč má společnost potřebu potlačovat sexuální energii?

Je to strach a boj o moc. Dříve se upalovaly čarodějnice, protože šel strach z jejich energie. Největším zahubitelem sexuální energie jsou církve, což je vidět ve všech státech, kde má náboženství velký vliv. Podívejte se, jak potlačená sexualita je v muslimských zemích, a jaký tam panuje teror, zlo, války. Odpojení od těla vede jenom k násilí. Celý svět se točí kolem sexu, a ten svět se rozkládá.

Známý nizozemský prognostik Adjiedj Bakas tvrdí, že sektorem budoucnosti je osamělost a nejrychleji rostoucími odvětvími budou ta, v nichž se člověk bude dotýkat člověka…

Dotek druhého člověka je velice důležitý, vychází z prvotního kontaktu s matkou. Láskyplný dotek pomáhá. Nám ale doteky chybí. Proto svět potřebuje léčitele a maséry. Když máme zdravou sexuální energii, vnímáme jí, nezříkáme se jí, ale ani ji nezneužíváme, neplýtváme jí a nedegradujeme jí, tak jsme zdraví a cítíme se dobře. Pak můžeme být plní harmonie, sebelásky a sebeúcty. Kdo má sebelásku, má i lásku k druhým lidem. Dosáhli jsme nejvyššího bodu vývoje, vědeckého poznání, v západním světě máme vše, co si umíme představit. Ale materiálno, ve kterém žijeme, je velice pomíjivé. Ve všem tom blahobytu lidé zažívají spoustu psychických výkyvů. Myslím si, že přichází čas pochopit, že úcta k sexuální energii je ta správná cesta. Spousta lidí neumí zacházet se svojí energií, neumí přijmout své tělo, jaké je, neumí rozpoznat svoje potřeby a splnit si svoje touhy.

Máte na mysli, že je na čase přehodnotit postoj společnosti k prostituci?

Lidé si často představují, že prostituce je jenom o sexu, drogách a nemocech a že to je všechno špatné. Přitom sexuální energii je možné dát průchod třeba jen formou relaxace, nemusí jít o pohlavní styk, ale o obejmutí, masáž, radu, jak svoji sexualitu rozvinout. Já jsem z vlastní zkušenosti zjistila, že práce v sex byznyse je azyl pro lidi, který mají nějaký důvod jej vyhledávat – ať už to je proto, že nemůžou nalézt partnera, nebo nikoho vyhledávat nechtějí, ale potřebují někde ventilovat svoji sexuální energii. Já jsem měla krásné klienty. Vím, jak člověka může změnit i rozhovor, jak respektováním své vlastní sexuální energie člověk dokáže zjihnout, získá respekt a úctu sám k sobě, a touhu být lepším člověkem.

Takže klienti si k vám chodili pro lidský dotek?

S některým jsem si jen povídala, nemuselo ani dojít ke styku tělem. Bavilo mě být lidem užitečná, pomáhat jim a probouzet je.Každému, kdo se zajímá o tento druh služby, něco chybí. Ať kouká na porno nebo vyhledává sado maso a potřebuje se nechat věšet na hák, nebo ať se chce nechat objímat a využívat dýchacích technik, aby dosáhnul mnohonásobného orgasmu bez pohlavního styku. K tomu všemu potřebuje druhého člověka. Člověk chybí člověku, potřebujeme se navzájem. Já jsem poskytovala pohlavní styk a zároveň jsem léčila frustrace svých klientů, dokázala jsem je povznést na vyšší vědomou úroveň prožívání své sexuality. Sexuální energie se dá ale kultivovat i bez pohlavního styku, to učí i tantra.

Jaký je rozdíl mezi tantrou a sexem?

Tantra je životní styl. Rozdíl mezi tantrickým sexem a konzumním sexem je ve fokusování na cíl. V klasickém sexu se soustředíme na pozice, na uspokojení partnera, na vyvrcholení, používáme přitom mysl. Tím ale nemůžeme dosáhnout vyšších rozměrů prožívání sexuální energie, ke kterým dochází v tantře, kde se dostáváte do stavu beztíže, proměně mentální, fyzické, emocionální energie, kde zjistíte, že sexuální energie je léčivá a meditativní a že po ní nezůstává žádná frustrace. Kde se můžete cítit svobodně, přestanete používat svoji mysl, neřešíte, zda jste někoho uspokojili nebo on vás. Tantrický pohlavní styk je vyvrcholením spojení dvou duší, je to krásný rituál. Při konzumním sexu se pohybujete jen v nízkých energiích, které mohou vést ke vzniku závislostí.

Jak jste se vlastně dostala k prostituci?

V roce 2011 jsem se rozešla s partnerem a po podnikání mi zbyly dluhy, bála jsem se, že mi exekutoři zabaví byt. Tak jsem začala prodávat svoje tělo. Nešlo ale jenom o sex. Měla jsem za sebou deset let zkušeností s osobním rozvojem, pozitivním myšlením a tím pádem určité vize a představy a určité vyšší cíle. Jak jsem postupně splácela dluhy, tak jsem si začala dávat peníze stranou, abych se mohla vzdělávat. Začala jsem jezdit na semináře, zajímala jsem se o princip posvátné prostituce. Začala jsem se školit v taoistických dýchacích technikách a v technice body work, v práci s tělem, která pomáhá léčení sexuální energie. Dělalo mi to čím dál tím větší radost, věděla jsem, že to má smyslu, že jsem hodně klientům pomohla.

Mluvíte o prostituci otevřeně a na jméno, nebojíte se pranýřování?

Nesetkala jsem se ním. Nejhorší období v mém životě bylo, když jsem pranýřovala sama sebe za to, že jsem se dala na prostituci. Když jsem neměla úctu sama k sobě, tak jsem to zrcadlila i do svého okolí. Byla jsem sama na sebe strašně naštvaná, že jsem takříkajíc spadla na dno a dala se do sex byznysu. Bylo mi z toho zle. Zpočátku mi slovo prostitutka vůbec nešlo ani vyslovit, připadalo mi otřesné, že mezi ně patřím. Až posléze jsem pochopila, jak nesmírně to pro mě bylo přínosné, teď jsem šťastná, že jsem tuhle životní výzvu přijmula.

V čem byla zkušenost s prostitucí pro vás přínosná?

Začala jsem pracovat se svojí vlastní sexuální energií a psychikou, pustila jsem se do výzkumu sama sebe. Čím víc jsem k sobě nacházela sebeúcty a sebelásky, tím více se mi to zrcadlilo z mého okolí. Nakonec právě díky mužům a ženám v sex byznysu a díky vlastnímu studiu a odborným školením, které jsem získávala na tantrických seminářích, jsem pochopila sama sebe. Dneska už mi slovo prostitutka evadí. Neuráží mě ani slova kurva, šlapka, děvka. Říká se, že každá žena si v nějakém svém období svého života zažije být prostitutkou, máme ji v sobě jako archetyp. Vždyť i dle jednoho našeho známého sexuologa je nejvyšší formou prostituce manželství. Ostatně si myslím, že tak jako by chlapi na celém světě měli jít na rok na vojnu, aby byli dobrými muži, tak ženám by prospěl rok v sex byznysu, aby byly dobrými ženami.

Projekt sexuálních asistentek postižených je už na světě, co vás teď čeká dál?

Po roce a půl jsem skončila s poskytováním pohlavního styku, teď procházím obdobím celibátu a zkoumám léčení sexuální energie. Nastoupila jsem do nultého ročníku na psychologii, kde se chci zaměřit na sexuologii, v níž vidím velký potenciál. Léčím lidem sexuální energii, vaginální mapování u žen, u mužů prostor anální. Často se v nich vyskytují traumata, která je potřeba odstranit speciálními technikami. A ačkoliv projekt sexuální asistence se sotva rozběhl, zájem je veliký, plno mám až do prosince.