SEXUÁLNÍ ASISTENCE PRO ZNEVÝHODNĚNÉ LIDI… se týká pouze lidí, kteří nejsou schopni mentálně ani fyzicky uspokojit své sexuální  potřeby. Jedná se o službu jak nakládat se svou sexualitou, o práci s tělem, poradenství pro rodiče i pomáhající profese, asistenci – doprovod, pomoc – poradenství – asistence párům v oblasti sexuality, pomoc při výběru i učení jak pracovat s erotickými pomůckami.

TANTRA je životní styl,  který jsem dobrovolně a s radostí přijmula. Na netu je už mnoho infa co Tantra je. Je zbytečné to přepisovat. Pro mě je tento přístup k životu o  úctě, respektu a zdrojem transformace těla, duše a mysli. Jde o  rozvíjení a kultivování sexuální energie do vyšších úrovní,  kde je možno  setkat se se skutečnou podstatou sexuální energie a jejího potenciálu. Je možná výuka individuální, párová i skupinová, jak se tanrická masáž dělá a přijímání masáže . Tantra je kultivování nejen sexuální energie,  ale všeho co k našemu životu patří.

SEXOLOGICKÁ PRÁCE S TĚLEM je jeden z oborů Univerzity lidské sexuality v Kalifornii, který se školil poprvé v roce 2012  v ČR pod vedením Josepha Kramera, PH.D. Jde o individuální přístup léčení sexuální energie dotykem těla a psychiky (strachy, obavy, stud, impotence, předčasná ejakulace, zneužití, frigidita, stres a další…) Tato služba zahrnuje např. vaginální mapování, anální mapování, orgasmickou jógu, másáž prostaty.

INTIMNÍ  práce s tělem včetně genitálií. Určování intimních hranic při setkání na místě dle společného rozpoložení. Každý z nás máme své představy a fantazie. Nedělám nic, s čím nejsem energeticky v souladu. vše je o společné dohodě.

1.ČESKÁ ŠKOLA UMĚNÍ PROSTITUCE – nejde o nabádaní k prostituci. Jde o poradenství a pomoc řešení traumat , stigmat, osobní růst, mentoring ke zlepšení služeb či pouhém zasvěcení do archetypu.

INSTITUT SEXUÁLNÍ TERAPIE

DŮLEŽITÉ INFO:  pro každou práci s tělem je potřeba minimálně 1hodina. Plus je potřeba přípravná konzultace PŘED min. 1/2h a PO ukončení práce s tělem ještě sdílení min. 1/2h.  Neposkytuji pohlavní ani orální styk.

DO SLUŽEB PATŘÍ:

  • Přednášky, konzultace, rozhovory, studentské práce, semináře, kurzy.
  • Skype konzulatace, poradenství, učení, rozhovory.
  • Osobní rozvoj, čištění prostorů
  • Vedení k osobní svobodě, nezávislosti, sebedůvěře, sebevědomí, sebeúctě, sebehodnotě
  • Uvolnění těla a mysli – relax
  • Rozpouštění bloků, traumat, strachů, studů, obav, předsudků

BEZ VAŠEHO ROZHODNUTÍ,  ŽE SAMI CHCETE…nezmůžu nic. Jakékoliv setkání je autentické, individuální dle přítomného stavu. 

Neposkytuji prvoplánové erotické služby.  Rozumím požadavkům různého druhu, díky svým zkušenostem. Dle dané situace mám  své hranice a limity a to čistě z důvodu efektivity, ochrany a bezpečí pro obě strany. 

ODMĚNA za poskytnuté služby je dle vašich záměrů a požadavků. Možná hotovost, v případě online služby se zasílají předem na účet.

Cestovní náklady hradí klient.