11.2.2019 byli pasovaní noví kolegové. Všechny nás najdete pohromadě na www.freya.live.cz